Voksne

 
 

Våre tjenester

Varde Omsorg har fokus på kvalitet og kompetanse, og tilbyr fleksible løsninger tilpasset den enkelte tjenestemottakers behov. Sammen med våre tjenestemottakere, pårørende og bestiller tilrettelegger vi tilbud med riktige rammebetingelser, riktig kompetanse og til riktig pris.

Varde Omsorg tilbyr heldøgns omsorgstilbud og avlastning for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, psykiske lidelser og demens. Utfordringene er ofte sammensatte og gjerne i kombinasjon med utfordrende atferd og/eller rus.

 

Avlastning

Varde Omsorg tilbyr fleksible avlastningsløsninger for voksne og unge voksne. Tilbudet skreddersys for den enkelte.

Vi tilbyr både helgeavlastning, avlastning i ukedager og ferieavlastning.

Dagtilbud

Dagtilbud kan tilbys voksne og unge voksne. Tilbudet kan tilpasses den enkelte, ta kontakt med oss for nærmere drøfting av muligheter.