Ecura kjøper Varde Omsorg

Ecura kjøper Varde Omsorg og styrker virksomheten innen bo og habiliteringstjenester

Ecura har inngått en avtale om å kjøpe Varde Omsorg og vil dermed inkludere selskapet i satsingen for et bredere tjenestetilbud for helse- og omsorgstjenester i Norge, spesielt innen heldøgns omsorg. I Ecura vil Varde Omsorg bli en del av et større kompetansenettverk, med en etablert IT-infrastruktur og felles fag- og ledelsessystemer

Eli Gåsemyr, daglig leder i Varde sier dette om oppkjøpet:

Det er godt for Varde Omsorg nå å bli en del av et større helse- og omsorgskonsern som Ecura, da vi som en liten aktør erkjenner behovet for å ha tilgang til en bredere kompetanse og gode kvalitets- og støttesystem. Vi ser frem til å være en del av Ecura der vi vet at Varde Omsorg passer godt inn med et felles syn på hva gode tjenester er.

Per Gunnar Borhaug, konsernsjef i Ecura utdyper:

Vi er glade for å ønske Varde Omsorg velkommen i Ecura. Varde Omsorg har levert gode omsorgstjenester i et område i Vestfold/ Telemark hvor Ecura ikke tradisjonelt har hatt stor tilstedeværelse. Varde Omsorg vil bidra godt i Ecuras nasjonale satsing. Ecura er i sterk vekst og ønsker å sette solide fotavtrykk med fokus på kvalitet og kompetanse i tjenestene. Vi vil sammen med Varde utvikle det faglige innholdet videre.

Om Ecura:

Ecura leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder og jobber etter verdiene: Endringsorientering, Omsorg (av latin Curare), Utvikling, Respekt og Ansvar. Konsernet har norsk eierskap og har virksomhet i store deler av landet.

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon har selskapet som ambisjon å bygge Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er ISO sertifisert i henhold til kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet.

Selskapet er en stor tilbyder av bo og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser, og har lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. Selskapet formidler også veiledningstjenester, kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag.

Ecura er også i en rekke kommuner godkjent leverandør av tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og yter i tillegg tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie.

Ecura tilbyr også vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge.

Gjennom datterselskapet Vangseter er selskapet også en av Norges ledende aktører innen rusbehandling.

Ecura sysselsetter i dag ca 2 000 ansatte.

Om Varde:

Varde Omsorg ble startet i 2007, og har siden den gang levert tjenester til kommunene i Vestfold og Telemark.

Våre 40 medarbeidere løser oppdrag innenfor heldøgns omsorg så vel som avlastning. Alle våre tjenester skreddersys med utgangspunkt i oppdragsgivers bestilling og den enkelte brukers individuelle behov. Vi har erfaring i å tilrettelegge tilbud til personer med atferdsutfordringer, utviklingshemming eller psykisk lidelse, for en kortere eller lengre periode, på oppdrag fra kommunen.

Les mer om Varde og Ecura her:

Varde Omsorg – Gode hverdager

Vi tilbyr helse- og omsorgstjenester i Norge – Ecura