Våre boliger

Våre boliger

Varde Omsorg disponerer flere tilrettelagte boliger på ulike steder i Østlandsområdet.

Boligene våre er i all hovedsak tilpassede eneboliger, og vi tilbyr både selvstendige leiligheter og bofellesskap.

Vivestad
Kollen
Steinsholt
Administrasjon