Barn og ungdom

 
 

Våre tjenester

Varde Omsorg tilbyr fleksible løsninger for heldøgns omsorg og avlastning for barn og unge. Tjenestene våre tilpasses hvert enkelt barn/ungdoms særskilte behov med fokus på rammer, kompetanse og dialog.

Varde Omsorg tilbyr tjenester til barn og unge med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser. Utfordringene er ofte sammensatte og gjerne i kombinasjon med utfordrende atferd.

 

Avlastning

Vi tilbyr fleksible avlastningsløsninger der aktiviteter inngår som en naturlig del. Tjenesten organiseres etter bestilling og behov, og vi vektlegger aktiviteter i avlastningstilbudet. Tilbud kan skreddersys for helger og ukedager.

Vi tilbyr både helgeavlastning, avlastning i ukedager og ferieavlastning.

Heldøgns omsorgstilbud

Varde Omsorg tilbyr fleksible løsninger. I samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og bestiller tilrettelegger vi tilbud med riktige rammebetingelser, riktig kompetanse og til riktig pris.