Ecura kjøper Varde Omsorg og styrker virksomheten innen bo og habiliteringstjenester

Ecura har inngått en avtale om å kjøpe Varde Omsorg og vil dermed inkludere selskapet i satsingen for et bredere tjenestetilbud for helse- og omsorgstjenester i Norge, spesielt innen heldøgns omsorg.

I Ecura vil Varde Omsorg bli en del av et større kompetansenettverk, med en etablert IT-infrastruktur og felles fag- og ledelsessystemer

Våre tjenester


Varde Omsorg leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Vi har fokus på kvalitet og kompetanse, og tilbyr fleksible løsninger tilpasset den enkelte tjenestemottakers behov. Sammen med våre tjenestemottakere, pårørende og bestiller tilrettelegger vi tilbud med riktige rammebetingelser, riktig kompetanse og til riktig pris.

Varde Omsorg tilbyr heldøgns omsorgstilbud og avlastning for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, psykiske lidelser og demens. Utfordringene er ofte sammensatte og gjerne i kombinasjon med utfordrende atferd og/eller rus.

Vi disponerer flere tilrettelagte boliger. Boligene våre er i all hovedsak tilpassede eneboliger, og vi tilbyr både selvstendige leiligheter, bofellesskap og enetiltak.

 

Fleksibel


 • Fokus på individet
 • Tilrettelegger med riktige rammer, riktige tjenester til riktig pris
 • Fleksible boløsninger; bofellesskap, separate leiligheter og enetiltak
 • Tverrfaglig kompetanse i personalgruppen
 • Vektlegger personlig egnethet
 • Individuelt tilpasser personalsammensetning
 

Raus


 • Fokus på individet og det som skaper gode hverdager for den enkelte
 • Dyrehold, tilrettelagte fritidsaktiviteter, tilrettelagt uteareal
 • Fokus på tilgjengelighet og dialog
 • Vektlegger personlig egnethet i sammensetning av personalgrupper
 

Profesjonell


 • Høy fagdekning
 • ISO-sertifisert etter 9001 kvalitet og 14001 miljø
 • Årlige revisjoner fra sertifiseringsorganet Kiwa
 • Systematisk egenkontroll
 • Elektroniske systemer for fag og journal, dokumentasjon, personalstyring, kvalitet og ledelse
 • Kompetanseheving gjennom egen modul for opplæring